Aktivitets rapport  173 från Marian 

Jag tog emot kläder och köpte in varor till centret: salamin, ost, ketchup, bröd, äpplen, antibakteriella tvättlappar, servetter och för tisdagskvällen där vi har gemenskap köpte jag croissanter.

Jag fyllde upp bilen på söndags kvällen, och måndag morgon åkte jag iväg tidigt så att jag var framme cirka kl 9.

Jag lade mat i kylskåpet och gav bort de donerade kläderna. Barnen kom lång tid innan vi skulle börja programmet. De hade inte läxor eftersom det var skollov och därför gav jag dem uppgifter att lösa som motsvarade deras individuella förmågor.

De hade mycket hemarbete varje dag. Vi repeterade det de nyss hade lärt sig i skolan. Det är svårt för ettorna att förstå kalkulationer och skrivning. Det gäller att vara tålmodig och samtidig i stånd till att få dem till att förstå och behålla det de lär sig.

Några av barnen hade inte tvättat sig. Både händer och ansikten var smutsiga, så jag gick igång med att tvätta dem.


Det var några av barnen som bad om extra hemarbete och det gjorde mig glad.

På tisdagskvällen hade vi en tid av gemenskap för både barn och vuxna. Vi sjöng, bad och talade om huset som byggdes på klippan. Jag ritade de två husen på tavlan och det gav barnen en bättre förståelse. Det var en välsignad tid som vi alla njöt av.


Jag insisterade på att tala om hur man uppför sig, om skolnärvaro och motivation.

...team work

Jag lade vikt på läsning och matte hemma efter skolan på de veckor då de inte har några aktiviteter på centret. Barnen förstod att detta är en viktig aspekt om de ska lyckas.

Det var en mycket arbetsam, tröttande vecka med många dagliga utmaningar, eftersom barnen inte alltid tar emot de råd de får och inte alltid lyder.

Valentin seven, brother of Ștefan

Tack till alla understödjare i Sverige!     Gud välsigne er!