Hemma hos de föräldralösa barnen i Viperesti

Under hembesöken som Marian gjorde i april 2015 blev han varse fyra föräldralösa barn som bodde tillsammans i ett litet hus. En sägs vara gravt förståndshandikappad

...nya skor till alla ..nu kan vi gå i skolan !Tack Sverige!

Borgmästaren bad om hjälp därför att de inte hade några skor och därför stannade hemma från skolan. Skorna inhandlades omedelbart och barnen kunde ge sig iväg.

Det som fanns i matväg hos barnen

Marian frågade om de hade någon mat hemma och de öppnade skåpet som såg ut som på bilden häröver. De fick naturligtvis hjälp.