Aktivitetsrapport från Marian vecka 108 januari II 2021

Jag hade mycket att göra inför resan till Viperesti. Jag gjorde ett läxläsningsbord på en fabrik och monterade ben på det hemma. Det ska användas i ett av hemmen där barnen samlas. Jag hämtade upp några donationer och köpte in en elektrisk kontakt och lite skolmaterial. Förutom detta köpte jag mat till barnen på två ställen. Bilen lastades och jag kom säkert fram till Viperesti.

I det första hemmet fikar vi kl 9 innan vi går i gång med läxläsningen. De har många olika uppgifter som de löser och förstår. Barnen får lunch med sig hem.

..homework from school

..homework from school

Kl 10.45 börjar vi i hem nr 2. Även där får barnen läxorna förklarade tills de förstår dem, och tar sig sedan an uppgifterna. Hemarbetet skickas online till lärarna.

Kl 13.00 är det dags för ännu en aktivitet som liknar de andra, men denna gången med barn som går i sexan och åttan. Det är föräldrarna som har bett om detta. Här är problemen mer komlicerade eftersom dessa barnen har fått sluta skolan av sociala orsaker och inte på grund av skolkunskap. En av dem har stora problem med rumänska och matematik. De var både väldigt glada för att de förstod några av sakerna de skulle ta sig an. En pojke som går i åttan vet inte hur han ska lösa aritmetikuppgifter. Det kommer att kräva mycket arbete med honom.

...the conditions for homework!

...the conditions for homework!

Det har tillkommit fyra nya barn (klass o Laura, klass 3 Alexandra, klass 6 Adi, klass 8 Ghita) och deras föräldrar är mycket glada för detta. Även barnen kom med nöje utan att ha blivit dittvingade av någon.

Denna veckan använde jag mer tid på att tala evangeliet till de som inte känner Herren, och jag undervisade i Bibeln för en person som nyss har tagit emot Jesus i sitt liv.

Vägarna på väg till de ställen där vi har aktiviteterna är väldigt dåliga. De är „off road” med många hål och stenar, vilket innebär att bilen (och inte endast den) lider.

Jag gjorde åtskilliga hembesök. I en av familjerna behövde de en blodtrycksmätare. Jag tog med mig en hemifrån som de kan låna tills jag har lagat den de har eller köpt en ny. I en annan familj donerade jag personligen kläder och skor.

..lunch at home

..lunch at home

Det nya arbetssättet gör att arbetsdagarna blit längre än tidigare.

Min värd bad mig handla lite för honom i Bukarest och bad mig dessutom om att laga en stol. En annan (se föregående avsnitt) bad mig fixa en blodtrycksmätare.

I denna tid av pandemi är allting osäkert. Det finns många kommentarer, mycket fruktan och förändringar. Det var därför en tröttsam vecka, men samtidigt en vecka med många goda resultat som gav mig stor tillfredsställelse.

..my composition, Winter

..my composition, Winter

Tack så mycket mina kära vänner. Gud välsigne er!

se extra bilder