Marian Marinică representerar MER på fältet. Han följde med som tolk, chaufför och teammedlem på de två besöken i Viperesti som gjordes i mars respektive december 2014 – läs mer under ”Arkiv”. Då vi besökte borgmästarn och skrev kontrakt på gåvorna som gavs till skolan och dagcentret enades vi om att Marian skulle komma oanmält någon dag i januari 2015 för att kolla hur och om sakerna vi hade köpt in användes. Det besöket var en success – film och tackbrev finns under rubriken ”Tack”. Vi hade även avtalat att borgmästarn skulle kalla samman de han kallade ”de ledande männen” i byn för att dryfta arbetsmöjligheter och projekt. Detta skedde lite längre fram och Marian fanns med på mötet och skickade en rapport.

Sedan mars 2015 har Marian utsetts till MERs representant på fältet, vilket betyder att han reser till Viperesti en vecka varje månad, där han arbetar enligt i förväg överenskommen plan. Omedelbart efter resans slut skickar han ekonomisk redovisning samt aktivitetsrapport. Mellan resorna kommunicerar vi också på mejl och skype v.b.

 Marian har tidigare arbetet med kloakbarnen i Bukarest som representant för en norsk organisation kallad Europa i Fokus och för Svenska Läkarmissionen. Han är socialarbetare, predikant på fritiden, familjefar och lyckligt gift. Nu också en god vän