Höns

I mars 2015 köpte vi hönor till 12 familjer med 19 vuxna och 30 barn som bor i 12 hus. Det är ett hjälp till självhjälp projekt som vi kallar ”hönor och tuppar” och tanken är att hönsen ska multiplicera sig så att familjerna får mat. Vi har startat med 60 hönor utifrån principen 2 hönor per barn. Alla är upprymda och glada för detta. Detta är steg 1. Om vi ser att allt fungerar, att det blir ägg och hönorna inte går vidare till soppgrytan i förtid, kan det bli tal om inköp av en äggkläckningsmaskin.