Rapport 1, mars 2015

07.03
Jag besökte lasarettet där Cosmin ska opereras. Vi har bestämt dagen för ankomsten och att vi ska köpa pyjamaser och innetofflor för mor och barn. Hans mamma ska betala 15 lei per dag för mat. Doktorn har föreslagit att ordna med pension för Cosmin ang hans rörelsehinder.

Jag kom till Buzau på söndagen med bilen full av humanitär hjälp för romerna I Viperesti (kläder).
Framme i staden köpte köpte jag mat till barnen på dagcentret. Jag gjorde I ordning 32-36 smörgåsar varje dag. Det tog mer tid än jag hade förväntat, nämligen 2 timmar, så att jag sammanlagt hade 10 timmars daglig aktivitet.

09.03
Jag steg upp 07.00. 09.00 skulle barnen komma men det fanns inga och dörren var låst. Jag gick till borgmästarn för att förklara situationen och gick hem till romerna för att dela ut hjälp. Det gick utan några svårigheter och togs emot med tacksamhet. Jag fick kontakt med romer från ett annat område I byn och sade att jag skulle komma och tala med dem senare. Jag talade med Cosmins familj (pojken som ska opereras) om vad som skulle ske. Därifrån gick vi till dagcentret där de fick påsar med smörgåsar och tidingar, och vi talade med dem om deras barns framtid. Amelia och hennes kollega Anda värdesatta
detta.
Jag sade att de barn som får bra resultat I denna veckan får en åktur med bilen.
Från Viperesti tog jag till Buzau för att handla mat för nästa dag och skriva min aktivitetsrapport och ekonomiska rapport.

10.03
Idag besökte jag ett annat romskt område. Här finns 10 familjer som sägs vara råa och stridbara och de flesta sänder inte sina barn till centret. Idag arbetade många av romerna med att hugga ved för skolan
inklusive Cosmins familj.
Jag köpte röret för brunnen och vi satte den på plats. I morgon ska vi lägga till cement. Brunnen väckte mycken glädje och man tackade givarna från Sverige.
Cosmins familj ska till sin lokala läkare för att få en remiss till lasarettet från honom. Mamman och barnet behöver kläder och skor för lasarettet.
Idag kom borgmästarn till centret. Det fanns många barn. Kanske de hade hört om smörgåsarna. De var uppmärksamma och lyssnade till vad jag hade sagt dagen innan och gjort sina läxor. Jag talade med deras föräldrar om vikten av att deras barn går I skolan.

Jag träffade några föräldrar med sjuka barn I sina armar som bad om pengar för medicin till sina barn. De sade att de själva måste betala för medicin till barnen. Jag ringde till lasarettet som ligger 40 km bort eftersom jag inte kunde tro att detta var sant och jag talade med direktören som sade att det verkligen var så, eftersom de inte har nog pengar I sin budget. Föräldrarna är desperata. Vi träffade på samma problem på dagcentret där det fanns många barn med hälsoproblem som lunginfektion och bronkit. De flesta familjer existerar med en finansiell hjälp från staten på cirka 250 lei per månad.
Dagcentret har 30 platser. Kommunen har inget kriterium för vilka barn de tar emot. De som kommer, kommer och de som inte kommer, kommer inte. Programmet har skapats speciellt  för  romska  barn. Ifall
det finns något att äta kommer det väldigt många barn. De är inte särskilt intresserade i någon undervisning, men långsamt, långsamt med tålamod och visdom kommer de att förstå hur viktigt det är. Personalstyrkan på dagcentret är inte tillräcklig stor om alla barn med speciella behov skulle komma. Det är kallt I centret. De flesta barnen hostar och näsorna rinner. Medicinsk hjälp är sällsynt.

Jag gick ut och handlade för nästa dag och gjorda smörgåsar.

11.03
Idag kom det 50 barn. Tills nu hade det bara funnits ett tjugotal. Jag talade med dem om deras framtid.
Jag har besökt olika platser för att köpa material för brunnen.
Jag köpte mat och gjorde smörgåsar.
Besökte även skolinspektoratet.

12.03
Idag var jag I en affär och köpte kläder och skor till mor och barn för lasarettvistelsen.
Idag kom det ännu fler barn och jag startade en kampanj angående tandborstning som vi ska fortsätta med I morgon.
Jag har besökt romska hem. Jag gav pengar till biljetter för mor och barn och informerade om mötesdag och tid (måndag 09.30 på Norra Järnvägsstationen) når vi ska till lasarettet.
Brunnen är nästan färdig, med vatten att dricka.
Idag har haft ett “predika evangeliet möte” för romer I samhället. De lyssnade uppmärksamt och intresserad.
Jag har besökte familjen Motoi och fru Lica har fått en tid 23 mars efter flera förseningar. Jag har tagit några kort på medicinska dokument och jag försöker hjälpa henne.
Jag köpte mat och gjorde den I ordning för I morgon.

13.03
Idag kom det flera på morgonen som inte hade varit där på länge. Jag fortsatte med att lära dem att borsta tänderna och det var de väldigt nöjda med. Några av barnen tog med sin borsta för att fortsätta med tandborstning hemma.
Jag talade med barnens föräldrar på dagcentret för att få dem till att förstå vikten av att sända sina barn till centret och vilken attityd de skulle ha hemma angående sina barns utbildning.
Jag var på rådhuset för ett möte med borgmästarn där jag presenterade mina aktiviteter och min vision angående samhällets romska barn. Han samtyckte och uppskattade den ansträngning som görs I den svenska organisationen för romerna I Viperesti.
Den del av det romska samhället där jag var verksam tackar alla I Sverige som har hjälpt romerna på olika sätt.
Vad gäller brunnen, så kommer det inte längre något smutsigt vatten in och familjen har rent vatten.
Cosmins familj tackar alla I Sverige som har involverat sig I deras fall. Cosmins mamma och Cosmin kommer till Bukarest 16 mars, väntar på stationen och fortsätter till lasarettet där de tas emot.
Jag reste hem 13.03.2015 vid 18-tiden.
Nästa dag, söndag, skrev jag färdig rapporten inklusive den ekonomiska redovisningen, och skickade dem tillsammans med foton till Sverige.
Det finns kvar 500 euro för skola och kindergarten och 105 euro for Cosmin och hans mamma.
Aktionen med material till skola och kindergarten blir av vid nästa besöket I april.
Min konklusion angående denna första vecka är att den gick bra. Barnen tog väl emot våra aktiviteter, och det gäller även myndigheter, föräldrar och lärare.
Det har varit en tröttsam vecka men full av tillfredsställelse. Tack till Herren Jesus för hans välsignelse!

Nästa besök till Viperesti (vecka 2) är vecka 17 (20-24.04.2015).