Aktivitetsrapport frånMarian vecka 160 april II 2023

Före vecka 160 tog jag emot ett par donationer, varav två var bilhjul, och köpte mat till barnen på centret.

Barnen hade påsklov men kom ändå till centet. Jag gav dem några uppgifter passande till deras åldersgrupp.

Efter att ha gjort sina läxor och fått förklaringar både i skolan och på centret förstår barnen mer och mer och de visar sin glädje och tillfredsställelse på ett tydligt sätt.

Även deras moral har förbättrats och det är en annan orsak till glädje.

Det samma gäller punktlighet. De har blivit mer ansvarstagande både vad gäller deltagande i centrets aktiviteter men ocså gällande skolnärvaro.

Några av de tester som barnen gickigenom på skolan gav bra och till och med mycket bra bettyg.

Det finns fortfarande mycket att göra med två av barnen som tycks ha stora problem med inlärning och minne, men genom träning ska de nog övervinna hindren.

Jag gav donationer av kläder och skor till några familjer.


                                                                            Jag gav också bort hjulen till familjen jag hade tagit med dem till.

...lunch and Book of Books

Nästa vecka ska jag till Sverige och barnen sänder med glädje, tack och välsignelse från Gud.

...today we walk to school...