Aktivitetsrapport från Viperesti vecka 41 (10-14 april 2018)

Min pappa begravdes måndag 9 april, varför veckan I Viperesti förskjöts från måndag-fredag till tisdag-lördag.

Förberedelser: Inköp av skolmaterial, framtagning av och printning av uppgifter för barnen, insamling av humanitär hjälp och inlastning av denna.

Dag 1 Jag åkte tidigt på morgonen och kom fram till Viperesti 09.10, där jag snabbt tog ut matvarorna för att lägga dem I kylskåpet, men det gick inte eftersom det inte fanns någon elektricitet den dagen.

Barnen kom tidigt fast det var Annandag Påsk och de hade ledigt från skolan. De fick göra de uppgifter jag hade med mig från Bukarest, men först fick de en tjock bit kaka med nötter. De fick gå ut och leka också innan de fick hamburgare och äpplen.

..pause in fresh air

..pause in fresh air

Dag 2 Idag var det en underbar, varm och stilla dag. Jag gick tidigt till centret, så att jag skulle ha tid att gå till kommunhuset ifall det skulle behövas en elektriker, men till min stora glädje fann jag att det fanns el då jag kom.

Barnen anlände, fick kaka, gjorde matte och naturkunskap. De fick ett geometrisätt.

Jag talade med dem om påskens betydelse, vi sjöng tillsammans och de fick hamburgare och äpplen innan jag skjutsade dem till skolan.

Sedan bytte jag ut gamla lampor med nya LED lampor I centret.

Jag gick på två hembesök: först till 7-barns familjen jag nyss har hittat för att se vilka behov och möjligheter de har, och efteråt besökte jag Mihais familj för att ge dem den månatliga penninggåvan från en svensk sponsor. Där talade vi om Jesus och sjöng och bad tillsammans.

mathematical fractions

mathematical fractions

Dag 3 Innan barnen kom printade jag ut lite uppgifter för barnen. De fick hamburgare och gjorde läxor I matte och rumänska och gick fram till tavlan för att göra bråkräkning och dra geometriska figurer. Sedan fick de ännu en hamburgare och ett äpple innan jag skjutsade dem till skolan.

Därefter kom det några familje som fick kläder.

Jag besökte även skolan för att prata med lärarna och se vem som var hemma från skolan och fick veta att några av barnen som kom till centret har löss. Därifrån gick jag hem till familjern där barnen hade stannat hemma från skolan för att lista ut orsaken. Jag talade med föräldrarna. Tyvärr var det några andra föräldrar som använde rätt grovt språk emot mig.

..lunch time

..lunch time

Dag 4 Innan jag gick till centret försökte jag träffa borgmästaren men han var inte på kontoret.

Då barnen kom fick de hamburgare innan de startade på läxorna. Sedan gick de fram till tavlan för att dela med sig. De fucj varm mat och frukt och jag skjutsade dem till skolan.

Även idag kom några familjer för att få hjälp, och sedan gick jag till kommunhuset där jag fann viceborgmästaren som jag informerade om våra aktiviteter och om det vi hade investerat I dagcentret (LED lampor och stickers på fönstren. Jag berättade även att jag tänker måla ingångsdörren och hallen, och påminde om att jag har bett om att få tillgång till internet på dagcentret.

Jag gick hem till några familjer och talade med dem om deras barn och om andligt liv.

..lunch pause

..lunch pause

Dag 5 På lördagen som var en varm och härlig dag gick jag till centret kl nio för att samla ihop viktiga saker (printern, pennvässaren o.s.v.) och lade dem på plats utanför centret. Efter det kom det många familjer för att få humanitär hjälp. Barnen kom ochjag gav dem frukost eftersom de inte hade ätit hemma. Ibland när jag frågar om de har ätit hemma säger några „ingenting” och andra „stekt potatis”. Idag jobbade några med uppgifterna jag hade printat ut och andra gick fram till tavlan. Efter övningarna fick de gå ut och spela badminton. Det var en mycket bra atmosfär. Vid 12 fick de varm mat och frukt och vi sjöng kristna sånger tillsammans. De fick också några leksaker och lite chocklad.

EXTRA BILDER NEDAN------------------------------------

..roma people work...
..roma people work...
..in visit
..in visit
..donations
..donations