Vecka 36 aktivitetsrapport från Marian ( 29 januari -2 februari 2018)

Förberedelser: Inköp av gelépennor, matte- och skrivhäften, speciella häften för klass 0 och klass 1, märkpennor för whiteboard, klister, linjal samt dagen innan resan hamburgare, frukt, våtservetter och pappersservetter.

Dag 1 Jag kom fram 09.30 så jag hade tid att gå hem till Florins familj eftersom de inte svarade i telefon och jag ville försäkra mig om att barnen kom idag. Jag fann dem i färd med att göra sig i ordning för att gå till centret..

Då barnen kom blev de jätteglada vid synen av apelsinerna jag hade köpt. Jag arbetade individuellt med dem som hade svårt för matte. Det är en sporre för mig att en av lärarna har sagt att de kan se att barnens förmåga att lära sig har förbättrats sedan de startade på centret.

Efter hamburgarna och de härliga apelsinerna skjutsade jag barnen till skolbussen. Där mötte jag ett barn som inte hade kommit till centret idag. Hon berättade att hon inte fick komma för sin mamma på grund av hon skulle hjälpa till med att knäcka nötter. Det är tyvärr många av den sorts föräldrar i kommunen.

Dag 2 Det kom romska familjer för att ta emot humanitär hjälp samtidigt med att jag arbetade med baren. De hade läxor i rumänska, matte och franska. Det finns barn i fyran som inte klarar av divisionsräkning men börjar förstå så smått. Jag lägger ned mycket tid på detta och undervisar dem individuellt. De fick rita och måla till slut innan de åt.

”Hemma! Ringde jag upp föräldrarna till de barn som inte kom idag för att få veta orsaken och för att försöka stimulera deras intresse för att skicka iväg sina barn.

Dag 3 Dagen var längre än vanligt. Jag startade dela ut humanitär hjälp innan barnen kom till centret. Det kom flera i dag än igår. Eftersom barnen var hungriga när de kom beslöt jag mig för att ge dem mat vid ankomsten och det var bra. Vi fortsatte med individuell matteundervisning och alla tränade på att läsa. Jag kände mig ganska utmattad efteråt men också glad för att det går framåt för barnen.

Efteråt gick jag till skolan för att få veta mer lärarna om orsaken till att några barn skolkar från centret. Jag träffade även rektorn som ännu en gång tackade för vårt arbete på centret.

Jag gick hem till familjen Motoi men Sorin var inte hemma. Jag fick tag i en kille som berättade att han får dialys måndag, onsdag och fredag.

Dag 4 Det var en tuff idag p.g.a. det stora antalet barn. Jag försöker inte bara lära dem läxorna men också att bibehålla en atmosfär av lugn och ro. Jag lägger vikt på disciplin, därför att där den fattas går det ut över alla i familjen. Barnen hade många läxor, men efter att de hade gjort dem fick de teckna och måla och gå ut i friska luften en kort stund innan de fick hamburgare och apelsiner.

Även idag besökte jag borgmästaren och frågade om han visste något om ”en organisations” planer på att köpa ett hus till Florin. Borgmästaren bekräftade detta. Efteråt gick jag hem till Florins familj för att fråga dem på borgmästarens vägnar om de ville ta emot det bestämde hus som organisationen ville ge dem. Familjen sade ja.

Dag 5 Idag kom barnen till centret före utsatt tid och bland barnen fanns det två tjejer från åttonde klass som ställde upp som volontärer. Tråkigt nog försvann den elektriska pennvässaren jag köpte förra veckan. Det verkar som någon stal den medan jag låt barn och föräldrar gå in i ett angränsande rum för att ta emot humanitär hjälp.

Det var en god vecka med dagar där några fick extra hjälp 14-16 med läxor och råd.

----------------------------------------------------------------------- EXTRA BILDER NEDAN -------------------------------