Aktivitetsrapport 13 från Viperesti (14-19 mars 2016)

Jag skulle ha behövt en större bil för att ha allt med mig som hade skänkts av Filadelfiakyrkan I Bukarest till de fattiga familjerna I Viperesti, men jag fyllde den så gott det gick. 

Dag 1 Jag kom fram till målet och hade mycket populära chockladbullar med mig till barnen på dagcentret. Tillsammans med en lärare gick jag hem till en familj där två av barnen inte

hade kommit till skolan de senaste två dagarna p.g.a att de inte hade några skor. Barnen, deras mamma och jag gick till affären och köpte skor så de kunde gå till skolan igen.

Sedan gick jag till rådhuset och talade med borgmästaren om behovet av drickbart vatten för romerna. En djup brunn har nu borrats på borgmästarens initiativ som blir färdig att användas I april. Alla ska få gratis, rent vatten. Vi talade också om möjligheten av att hjälpa romerna med fri medicin för deras barn som ett projekt under en viss tid. Borgmästaren tyckte detta var underbart och sade att han skulle göra upp en plan tillsammans med läkaren, sjuksköterskorna och apoteket.

Jag bad honom om att ge mig ett lagerutrymme där jag skulle kunna sortera och packa hjälpen som jag hade fått av Filadelfiakyrkan I Bukarest. Borgmästaren sade ja och gav mig nycklar till en lokal där vi kan ha sakerna.

Jag berättade för borgmästaren att det har varit problem med vattnet på dagcentret under lång, lång tid. En specialist tillkallades som fann felet. Nu ska det bara lagas!

Dag 2 Idag monterade vi en hylla för kläder till en familj på åtta personer som bor I ett rum på 6.25 m2. Därefter gick jag till centret och hade lektioner med barnen och delade ut skolmaterial. Sedan tog jag med mig familjen där vi hade satt upp hyllan för att köpa kläder till pappan, mamman och de sex barnen. Jag gav dem också mat, berättade mitt personliga vittnesbörd och delade evangeliet på ett enkelt och som jag hoppas lättfattligt sätt.

Dag 3 Jag köpte musfällor, bullar och chocklad för barnen, verktyg och saker till hushållet. Jag satte in en kontakt I huset där sexbarnsfamiljen bor och visade dem hur en musfälla fungerar. Jag tog tillfället I akt och gjorde vad jag kunde för att motivera barnen till att gå i skolan.

Efter det träffade jag Sorin Motoi och hade ett långt samtal med honom angående hans frus död, och jag gav honom tröstande ord och uppmuntran.  

På dagcentret hjälpte jag barnen med deras läxor och talade med dem om utbildning och ansvar.

Verktyg och hushållssaker

Dag 4 Jag köpte saker till hushållet och mer mat till sexbarnsfamiljen.

Gåvor till familjer

Sedan gick jag till en annan familj så de kunde välja ut några kläder.

Ringde borgmästaren för att be honom skicka någon som kunde lösa vattenfrågan på dagcentret. Det kom två som gjorde reparationen och från och med nu har de vatten på centret och på toaletterna.

Jag talade med barnen om personlig hygien och hur man använder toaletterna på ett civiliserat sätt.

Borgmästaren tyckte jag skulle besöka apoteket för att tala med dem om medicinprojektet, men ingen ville involvera sig I att hjälpa romerna. Det betyder att jag själv får göra detta.

Kök

Kök

Dag 5 Jag köpte kranar och delar till vattensystemet på centret och bytte ut dem.

Jag bad flera familjer komma och välja kläder. De uppskattade detta väldigt mycket och var särskilt glada för en barnvagn som någon hade skänkt. De tackade alla som hjälper dem på något sätt.

Genom mitt arbete på dagcentret försöker jag bryta den onda cirkeln angående brist på utbildning för romska familjer och speciellt för barnen. Gapen är stora och de många svenska vännerna som hjälper mig att göra vad jag gör medverkar till ändringen av mentaliteten hos barnen så att de blir positiva till att lära sig saker och att fungera socialt.

Romerna har bett mig skicka många hälsningar och tack för den hjälp ni ger dem!  

EXTRA BILDER

Fika på dagcentret
Fika på dagcentret
Fika
Fika
Här bor det åtta personer
Här bor det åtta personer
Föräldrarna arbetar
Föräldrarna arbetar
Kvasttillverkning
Kvasttillverkning