Aktivitetsrapport 2, Marians resa till Viperesti 20-24 april 2015

Dagcenteraktiviteterna hade stoppats tillfälligt eftersom skolan håller på att renoveras och därför tillbringade jag huvudparten av tiden med att hälsa på I hemmen. Jag besökte dock dagcentret på måndagen.

Första dagen överlämnade jag sportsutrustning (mest bollar av olika slag) till skolan och ett white board till dagcentret. Allt togs emot med glada minor.

Jag blev inbjuden till kommunhuset där borgmästarn påminde mig om att inte göra religilös propaganda för någon särskilt sekt. Jag försäkrade honom om att så inte skedde och inte heller skulle ske längre fram.

Jag gav 60 hönor till 12 familjer utifrån principen 2 hönor för 1 barn. De blev väldigt glada. Vi lyckades förhandla om priset och fick god rabatt (jag sade att det var fattiga människor som skulle ha dem – cirka 20 kr styck). Detta är steg 1. Om vi ser att hönsen inte går vidare till soppgrytan kan vi köpa en äggkläckningsmaskin senare.

Jag talade med en vatteningeniör och frågade honom vad det skulle kosta att ge dricksvatten till det romska kvareret. Han kommer att kolla detta och meddela sitt resultat.

Jag besökte läkarmottagningen för att få veta mer om samhällets hälsoproblem.

Jag gjorde scheman över hemmen och familjerna som bor där för att gå en tydligare bild av situationen.

Jag fann fyra föräldralösa barn som inte hade skor och därför inte går I skolan. Ett av barnen som är 20 är gravt utvecklingsstörd. Denna familj (de fyra barnen) bor för sig själva I ett av husen. Borgmästarn frågade mig om jag kunde göra något för dem och jag köpte fyra par skor till dem, så de kunde gå till skolan. Jag bad dem visa mig vad de hade hemma I matväg, och när jag öppnade skåpet såg jag att de inte hade annat än en påse socker och lite bröd. Jag köpte lite mat till dem.

 En av familjerna I Viperesti hade en föräldralös pojke från Buzau på besök under påsklovet. Då han skullle tillbaka till barnhemmet hade han inga pengar till resan, så jag tog honom med mig I bilen dit.

Jag besökte också polisstationen och presenterade mig själv, berättade vad jag gör och bad dem berätta om romernas situation och hur skulle kunna hjälpa dem utifrån polisens perspektiv. De sade att romernas problem är kriminalitet, arbetslöshet, bristande hygien och tidiga äktenskap. De var behagligt överraskade över att svenskar ville hjälp dessa människor ekonomiskt.

Jag besökte varje hem flera gånger under veckan och vi samtalade om olika aspekter av livet: om lastar och tro. Diskussionerna var mycket konstruktiva och de uppskattade dem mycket. Vid ett tillfälle var det en av dem som sade “vi kan göra en kyrka I vårt bostadsområde”. Vi får se.

På hemresan till Bukarrest gick bilens bremser sönder oc En bult föll av och det kunde ha gått verkligt illla, men Jesus bevarade mig.

Det var en dynamisk vecka där mycket hände.

Nästa resa: 10-15 maj.