Rapport 8, oktober 2015

Hela veckan var regnig, kall och trist. Jag bad om och fick en dörr som jag tog med mig från Bukarest till en familj med ett barn under ett år, och det var också några som hade skänkt kläder och skor.

När jag kom till Viperesti på måndagmorgonen i det kalla och blöta vädret var dagcentret inte öppet. Jag fortsatte därför till samhället med dörren och upptäckte samtidigt att många av barnen som borde vara i skolan hade stannat hemma. Jag frågade varför de inte var i skolan och fick veta att det var på grund av regnvädret. Jag blev väldig upprörd över detta och gick vidare till ett annat ställe. Även här fanns det tre skolbarn hemma, tre bröder som låg i sina sängar. När jag frågade varför sade de att det var för att de inte hade några kläder eller skolväskor. Jag kontrollerade om detta var sant och det var det tyvärr. Jag köpte kläder, skor och väskor näste dag som jag gav dem plus skrivböcker, pennor och lite godis. De blev verkligen glada och ville jättegärna gå till skolan. 

Jag besökte familjen två gånger och vi talade om hygien och tvätt, och jag undervisade barnen om Jesus. Jag besökte också sjubarnsfamiljen där tre av dem är skolbarn och två av dessa är bröderna som har opererats i Bukarest Jag gav dem skolväskor, skrivböcker, pennor, godis och skor. Där var jag också två gånger och vi talade om livet, frälsning, och utbildning för barnen.

... Hopp...

Jag gick och hälsade på familjerna som hade fått hönsen för att se hur det hade gått. Några av familjerna hade inte bara kvar dem utan de hade förökat sig.

...arbete...

Andra av familjerna hade inga kvar – de sade att de hade dött av sjukdom.

Kläder, skor och hopp...

Några av dem arbetade i hemmen med att fläta korgar och några sökte efter jobb. Jag talade med dem i många timmar om frälsning och olika situationer i livet.

Jag talade med en lärare från dagcentret och hon sade att centret skulle öppnas nästa weekend.

Kännetecknande för veckan var flera viktiga samtal om livet och om vikten både för barn och föräldrar av att barnen fortsätter sin skolgång.

 

barnen som har opererats gör läxorna

barnen som har opererats gör läxorna