Rapport 6, augusti 2015

Allt gick väl denna veckan.

Barnen kom punktligt till klassen. Det var en behaglig överraskning.

Jag mätte barnens fötter så jag kan köpa skor i september till så många barn som budgeten tillåter.

Polisen från Viperesti kom på besök i "klassen". De berättade för de föräldrar som fanns med hur mycket de uppskattar det vi gör.

Jag har talat med en hel del människor i min kyrka om vår mission och några har gett gåvor som jag har redovisat i räkenskaperna (50 lei, 100 lei och 40 euro). Vi har också fått gåvor till nyfödda och deras mödrar som jag har delat ut i Viperesti. En av mödrarna förlöstes med kejsarsnitt och fick en pojke på drygt 3 kg.

Vi sjöng återigen med barnen och talade om Jesu liv. Det tyckte de mycket om och sista dagen började de nästan gråta då vi skildes åt.

Det är svårt men mödan värt

Det är svårt men mödan värt

Den här veckan var lite av en utmaning därför att några barn som går i klass 5 ännu inte kan alla bokstäverna i alfabetet och måste undervisas på första klassens nivå. Det fanns också några från klass 6 som ännu inte kan dela upp ord i stavelser. De vet inte heller reglerna för teckensättning. Jag såg återigen hur stort behovet är för att arbeta med dessa barnen och det är så givande att se hur nöjda de blir och hur deras ansikten skiner upp när de lär sig saker de inte har kunnat tidigare.

Barnen blev väldigt glada över att höra att de ska få skor så de kan gå till skolan. De lovade att de inte skulla missa skolgången.

Jag hade också samtal med föräldrar och barn angående skolnärvaro, uppmärksamhet i klassen, personlig hygien, det som händer när flickor gifter sig och får barn från väldig tidig ålder (13-14 år), behovet av att avsluta grundskolan (klass 8) och andra saker.

Jag har aldrig skrivit så fina bokstäver

Jag har aldrig skrivit så fina bokstäver

Huvudparten av männen var bortreste med sina kärror för att skaffa byggnadstömmer i bergen. Några hade rest till Bukarest för att jobba på byggen.

Nästa veckas aktiviteter är planerade till 6-11 september.

Gud välsigna alla svenska givare.

Jag heter Lucien. Nu kan jag lösa uppgifter för klass 8

Det lyckas när man är noggrann

Vi avslutar med något gott

Gåvor till mödrar och barn

Gåvor till mödrar och barn