Rapport 5, juli 2015

Kläder till romerna i Viperesti

Kläder till romerna i Viperesti

AKTIVITETSRAPPORT

Veckan förlöpte bra och allt gick väl.

Min fru Viorica hade gjort i ordning några säckar med kläder till romerna i Viperesti som jag gav dem då  jag kom fram vid tiotiden och det väckte stor glädje.

Männen hade fått en beställning på bräder och var ute med vagnar 80-100 km borta för att fälla träd.

En del av klassen

En del av klassen

Det finns flera olika kategorier av elever:

Vuxna som aldrig har gått i skola.

Vuxna som slutade skolan för många år sedan.

Barn som lämnade skolan i förtid.

Barn som aldrig har gått i skola.

Barn som har gått i skolan, men med ytterst liten kunskap.

Barn som inte blev godkända och fick gå om en klass.

Fikapaus

Jag måste undervisa alla samtidigt och det är tröttsamt men samtidigt mycket underbart! När jag talar med dem ser jag hur stora kunskapsluckor de har och det stora behov som finns för detta programmet.

Vid tavlan

Förutom undervisning i läsning, skrivning och räkning ger jag råd till dem och deras föräldrar angående vikten av att gå i skolan. Alla håller med och de inser att det som vi (du och jag) gör är mycket, mycket bra.

Det går bra - det blir rakt

Alla fem dagarna har varit bra. Efter första dagens pass väntade barnen på mig på utsatt tid och "klassen" var redo.

Denna veckan introducerade jag dem kort för evangeliet och orsaken till att Jesus kom till världen. Jag sjöng ett par sånger som de sedan ville höra varje dag när vi slutade. Det kändes bra!

Det hände en liten sak: medan jag talade var det ett barn på cirka ett och halvt år som gjorde märken i billacken med en bit järn. Den sortens risker tillhör uppdraget!

Vi fortsatte med "tandborstningsprojektet". De tycker om att borsta tänderna och vill göra det oftare.

Jag talade med rökarna och förklarade konsekvenserna av rökning samt fördelen med att leva utan laster. Vi talade om personlig hygien och om hur viktigt det är att gå i skolan.

Jag sparade lite av månadens budget till mitt nästa besök så att jag kan köpa kläder, skor och skolmaterial innan skolan startar.

Sommarskolan

Små och stora tillsammans

Ved för matlagning

Hästen får second hand skor