Det finns ett dagcenter i Viperesti som barnen går till före eller efter skolan. Dagcentret är en sorts läxläsningssklubb där det är tänkt att man också ska hålla på med pyssel, filmtittande och annat avslappnande. Det finns två byggnader som har beräknats för 2 x 40 grupper per dag. Byggnaderna som är finansierade av EU byggdes i 2007. Från början fanns det ett kök och en kock som lagade mat till barnen varje dag: soppa, huvudrätt och dessert.

Idag finns det inget kök – endast rinnande vatten och det kylskåp som MER har köpt in plus ett bord att ställa grejer på. Det finns inga trerättsmåltider längre, utan nu får de en bulle med en tunn skiva korv per barn och elev per dag. Det fanns heller ingen utrustning innan detta började inköpas vid besöket i december 2014.

I dag har dagcentret 30 platser. Kommunen har inget kriterium för vilka barn de tar emot. De som kommer och de som inte kommer kommer inte. Programmet har skapats speciellt för romska barn. Ifall det finns något att äta kommer det väldigt många barn. Då Marian var där för första gången under en vecka i mars 2015 och hade smörgåsar med sig som han själv hade brett, kom det 50 barn eller fler dagligen, och några av dem hade inte varit där på länge. De fick lära sig tandborstning och fick ”peptalk” angående vikten av skolgång och läxläsning.

Personalstyrkan på dagcentret är inte tillräcklig stor (en lärare för en hel förmiddags- eller eftermiddagsgrupp i alla åldrar) om alla barn med speciella behov skulle komma. Det är kallt i centret och de flesta barnen hostar och näsorna rinner. Medicinsk hjälp är sällsynt.

Marian säger: ”Barnen är inte särskilt intresserade i någon undervisning, men långsamt, långsamt med tålamod och visdom kommer de att förstå hur viktigt det är.

Tillägg: En av byggnaderna har använts under sommaren 2016 för sommarskola. Det går att läsa om detta i rapporterna från juni, juli och augusti 2016.